Az ADESTE FIDELES számos országban elhangzott

Virágh András Gábor Adeste Fideles c. orgonaműve számos alkalommal elhangzott

Japántól Svédországon és Litvánián át Budapestig.

A mű megszólaltatói Tabajdi Ádám, Kovács Róbert és Tóka Ágoston voltak.

A zenemű nemsokára Bécsben is el fog hangzani…